2017 წელს საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა შემცირდა

საქსტატის მონაცემებით, 2017 წლის პირველ ექვს თვეში საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა შემცირდა. დღეისათვის საქართველოს მოსახლეობა 3 718 200 ადამიანია. ეს 637 ათასით ნაკლებია, ვიდრე 2002 წლის მონაცემები.

2017 წლის პირველ 6 თვეში ქვეყნაში სიკვდილიანობის მაჩვენებელმა შობადობას გადააჭარბა. ამ პერიოდში საქართველოში დაიბადა 25 543 ადამიანი, ხოლო გარდაიცვალა 25 954.

შობადობა სიკვდილიანობას აღემატებოდა მხოლოდ ქვეყნის სამ რეგიონში: თბილისში, აჭარაში და ქვემო ქართლში.

წყარო: http://geostat.ge/?action=page&p_id=1444&lang=geo