2014-2016 წლებში ნარკოტიკული ზედოზირებით გარდაცვალებათა აღრიცხული რაოდენობა ჰოლანდიაში თითქმის გაორმაგდა

2014-2016 წლებში ნარკოტიკული ზედოზირებით გარდაცვალებათა აღრიცხული რაოდენობა ჰოლანდიაში თითქმის გაორმაგდა.

2014 წელს ქვეყანაში 123 ნარკოტიკული ზედოზირებით გამოწვეული გარდაცვალება დაფიქსირდა, ხოლო 2016 წელს ზედოზირებით გარდაცვალებათა რიცხვმა 235-ს მიაღწია.

წყარო: https://nltimes.nl/2018/01/26/drug-overdose-deaths-rise-netherlands-third-linked-opiates