შვედეთის სკოლებში ძალადობის პრობლემის გაუარესების გამო სკოლების დიდი ნაწილი უსაფრთხოების ზომებს აძლიერებს

უკანასკნელ წლებში შვედეთის სკოლებში ძალადობის პრობლემის გაუარესების გამო სკოლების დიდი ნაწილი უსაფრთხოების ზომებს აძლიერებს და დაცვის დამატებით ძალებს ქირაობს.

ბევრი მასწავლებლის განცხადებით, სკოლებში ისინიც კი ხდებიან ფიზიკური და ფსიქიკური ძალადობის მსხვერპლნი და თავს უსაფრთხოდ აღარ გრძნობენ.

წყარო: https://voiceofeurope.com/2018/04/swedes-dont-want-to-be-teachers-anymore-due-to-dangerous-school-environments/#prettyPhoto