შვედეთის სამხედრო და სახანძრო ძალებმა ჰიჯაბი (ქალის ისლამური თავსაბურავი) უნიფორმის ნაწილად მიიღეს

შვედეთის სამხედრო და სახანძრო ძალებმა ჰიჯაბი (ქალის ისლამური თავსაბურავი) უნიფორმის ნაწილად დაუშვეს და ამ სამსახურებთან შესაბამისი დიზაინის მოდელებიც შექმნეს.

შვედეთის პოლიციამ უნიფორმის ნაწილად ჰიჯაბი უკვე 2011 წლიდან დაუშვა.

წყარო: http://speisa.com/modules/articles/index.php/item.3984/sweden-armed-forces-and-fire-brigade-ready-for-the-hijab.html?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork