სატრანსპორტო კომპანია Uber-ში, სადაც ანაზღაურება გამომუშავებაზეა და გენდერულად ნეიტრალურ ალგორითმზეა დაფუძნებული, კაცი მძღოლები ქალ მძღოლებზე მეტს გამოიმუშავებენ

ამერიკულ სატრანსპორტო კომპანია Uber-ში, სადაც ანაზღაურება გამომუშავებაზეა და დაფუძნებულია ალგორითმზე, რომელიც თანამშრომლების გენდერს არ აფიქსირებს, ანუ გენდერულად ნეიტრალურია, კაცი მძღოლები მაინც ქალ მძღოლებზე მეტს გამოიმუშავებენ.

სხვაობის მიზეზი იმაშია, რომ მამაკაცები უფრო გადატვირთულ ზონებში მუშაობენ, სამუშაოს უფრო მეტ დროს უთმობენ და ავტომანქანებს უფრო სწრაფად ატარებენ.

წყარო: https://www.dangerous.com/41282/study-finds-male-uber-drivers-earn-female-counterparts-despite-gender-blind-pay-algorithm/