საბერძნეთის საიმიგრაციო ბანაკებში ქალებისთვის და ბავშვებისთვის ძალიან რთული ვითარებაა, ისინი სექსუალური ძალადობის საფრთხის ქვეშ ცხოვრობენ

გაეროს ლტოლვილების საკითხებზე მომუშავე სააგენტოს (UNHCR) ანგარიშის თანახმად, საბერძნეთის საიმიგრაციო ბანაკებში ქალებისთვის და ბავშვებისთვის ძალიან რთული ვითარებაა, ისინი სექსუალური ძალადობის საფრთხის ქვეშ ცხოვრობენ.

გაერო საბერძნეთის ხელისუფლებისგან ამ ვითარების გამოსწორებას მოითხოვს.

წყარო: http://www.breitbart.com/london/2018/02/13/greek-migrant-camps-becoming-no-go-areas-children-women-night/