პარლამენტი მარიხუანასთან დაკავშირებული კანონის ლიბერალიზაციას განიხილავს

პარლამენტი პირველი მოსმენით განიხილავს მარიხუანას და მცენარე კანაფის აკრძალვასთან დაკავშირებული კანონის ლიბერალიზაციას.

კანონით შეიცვლება მცენარე კანაფის დიდი და განსაკუთრებით დიდი და მარიხუანას დიდი ოდენობის განსაზღვრება.

ასევე, ახალი კანონით, დიდ ოდენობამდე ნარკოტიკული ნივთიერების შემცველი მცენარის დათესვა-მოყვანისთვის სასჯელი აღარ იქნება თავისუფლების აღკვეთა.