მკვლევარების მიერ ჩატარებული ევროპის ისტორიის ანალიზი ცხადყოფს, რომ ქალი მმართველები უფრო ხშირად აწარმოებდნენ ომებს, ვიდრე კაცები

მკვლევარების მიერ 1480 წლიდან 1913 წლამდე პერიოდის ევროპის ისტორიის ანალიზმა ცხადყო, რომ ქალი მმართველები 27%-ით უფრო ხშირად აწარმოებდნენ ომებს, ვიდრე მამაკაცი მმართველები. ქალების მმართველობის პირობებში ასევე უფრო ხშირი იყო მათი ქვეყნებისთვის ახალი ტერიტორიების მიერთება.

მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ ეს კანონზომიერება ქალების მართვის სტილიდან და ფსიქოლოგიური თავისებურებებიდან გამომდინარეობდა.

წყარო: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4454964/Female-rulers-27-likely-wage-WAR-males.html