კვლევის მიხედვით, ევროპის ელიტისა და საზოგადოების ჩვეულებრივი წევრების პოზიციებს შორის დიდი სხვაობაა იმიგრაციასთან და ისლამთან დაკავშირებით

საერთაშორისო ურთიერთობათა სამეფო ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით, ისლამის და მასიური იმიგრაციის საკითხებზე ევროპის მედია-პოლიტიკური ელიტის და საზოგადოების ჩვეულებრივი წევრების პოზიციებს შორის უზარმაზარი სხვაობაა.

წყარო: http://www.breitbart.com/london/2017/06/22/study-european-establishment-public-poles-apart-eu-immigration-islam/