კვლევის თანახმად, კონსერვატორები სექსუალურად უფრო მიმზიდველი და სოციალურად წარმატებული ადამიანები არიან, ვიდრე ლიბერალები

აშშ-ს სასკუეჰანას უნივერსიტეტის პოლიტიკური მკვლევარის, როლფ პეტერსონის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, სექსუალურად მიმზიდველი, პოპულარული და კარგი სოციალური უნარების მქონე ადამიანები, როგორც წესი, მემარჯვენე, კონსერვატიულ შეხედულებებს იზიარებენ, ხოლო ნაკლებ მიმზიდველი ადამიანები უფრო ლიბერალური შეხედულებებისკენ იხრებიან.

წყარო: https://www.indy100.com/article/conservatives-republicans-more-attractive-left-wing-lefties-hotter-rolfe-daus-peterson-carl-palmaer-8181196