კვლევის თანახმად, გერმანიაში მუსლიმების 47% და შვედეთში მუსლიმების 52% მიიჩნევს, რომ შარიათი (ისლამური კანონმდებლობა) უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ამ ქვეყნების კანონმდებლობები

რამდენიმე წლის წინ ჩატარებული კვლევის თანახმად, გერმანიაში მცხოვრები მუსლიმების 47% და შვედეთში მცხოვრები მუსლიმების 52% მიიჩნევს, რომ შარიათი (ისლამური კანონმდებლობა) უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ამ ქვეყნების კანონმდებლობები.

2015 წელს გერმანული სპეცსამსახურები გამოთქვამდნენ შიშებს, რომ ქვეყანა ისლამური ექსტრემიზმის, სხვა ხალხების ეთნო-კონფლიქტების და საზოგადოების და კანონის განსხვავებული გაგების იმპორტს ახორციელებდა.

წყარო: https://www.gatestoneinstitute.org/11782/europe-islam-polls