ევროპარლამენტის დეპუტატები ევროკავშირის ფასეულობების დარღვევისთვის უნგრეთის წინააღმდეგ სადამსჯელო ზომების მიღებას მოითხოვენ

ევროპის პარლამენტის დეპუტატები, ევროკავშირის ფასეულობების დარღვევისთვის, რაშიც დეპუტატები, სხვა მიზეზებთან ერთად, უნგრეთის მთავრობის მხრიდან ლიბერალური არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შეზღუდვას და მიგრანტების მიღებაზე უარის თქმასაც გულისხმობენ, უნგრეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის ხელშეკრულების მე-7 მუხლის ამოქმედებას მოითხოვენ.

მე-7 მუხლის ამოქმედების შემთხვევაში უნგრეთს, შესაძლოა, ევროპის პარლამენტში ხმის უფლება ჩამოერტვას.

წყარო: https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/parliament-draft-report-calls-for-infringement-procedure-against-hungary/