ევროკომისია პოლონეთისთვის სანქციების დაწესების საკითხს განიხილავს

ევროკომისია პოლონეთისთვის სანქციების დაწესების საკითხს განიხილავს. საქმე ეხება სასამართლო რეფორმას, რომელიც ევროკავშირის წინააღმდეგობის მიუხედავად პოლონეთმა მაინც მიიღო. ევროკავშირსა და პოლონეთს შორის დაძაბულობის კიდევ ერთი მიზეზი პოლონეთის მიერ მიგრანტების მიღებაზე უარის თქმაა.

სანქციების დაწესების შემთხვევაში პოლონეთს ევროკავშირში ხმის უფლება ჩამოერთმევა და დაფინანსება მნიშვნელოვნად შეეკვეცება.

წყარო: http://www.bbc.com/news/world-europe-42420150