გერმანიის ერთ-ერთ სკოლას, სადაც მოსწავლეთა 99% მიგრანტია, ძალადობის პრობლემასთან გასამკლავებლად დაცვის დაქირავება მოუწია

გერმანიის დედაქალაქის, ბერლინის ერთ-ერთ სკოლას, სადაც მოსწავლეთა 99% მიგრანტია, ძალადობის პრობლემასთან გასამკლავებლად დაცვის დაქირავება მოუწია. გასულ წელს სკოლაში ოცდაათზე მეტ ძალადობრივ ინციდენტს ჰქონდა ადგილი, ხდებოდა თავდასხმები მოსწავლეებზეც და მასწავლებლებზეც.

წყარო: https://voiceofeurope.com/2018/03/german-primary-school-99-migrants-now-needs-security-guards-explosion-violence/#.Wpf2KazXMTQ.twitter