გერმანიაში მცხოვრები თურქების ნახევარი არ მუშაობს და მათ უმეტესობას არც უნდა მუშაობა

გერმანიის სტატისტიკის ფედერალური ოფისის მონაცემების მიხედვით, გერმანიაში მცხოვრები სამუშაო ასაკის თურქების 48% “ეკონომიკურად არააქტიურია” ან უმუშევრად არის დარეგისტრირებული.

უმუშევარი თურქების დიდი ნაწილი უმუშევრობის მიზეზად იმას ასახელებს, რომ ისინი განათლებას იღებენ და მუშაობისთვის არ სცალიათ. სხვები ჯანმრთელობის მიზეზებს ან ოჯახურ საქმეებს ასახელებენ.

აღსანიშნავია, რომ გერმანიაში მცხოვრებ თურქებში ძალიან დაბალია მომუშავე ქალების რაოდენობა. ევროსტატის მონაცემებით, არამხოლოდ გერმანიაში, არამედ მთელი ევროპის მასშტაბით თურქი ქალების მხოლოდ მესამედი მუშაობს.

http://www.breitbart.com/london/2017/07/13/half-turks-germany-economically-inactive/