გერმანიაში მასიური მიგრაცია მოსახლეობის ზრდის ერთად-ერთ წყაროდ იქცა

გერმანიის სტატისტიკის ფედერალური ოფისის მონაცემების თანახმად, 2016 წელს გერმანიის მოსახლეობა 346 000 ადამიანით გაიზარდა და მთელი ეს ზრდა იმიგრაციის ხარჯზე მოხდა, რადგან იმავე წელს გერმანიაში გარდაცვლილთა რიცხვმა ახალშობილთა რიცხვს 118 000-ით გადააჭარბა.

უცხოელების წილი გერმანიის მოსახლეობაში ასევე გაიზარდა, 2015 წელს ის 10,5%-ს შეადგენდა, ხოლო უკვე 2016 წელს უცხოელები გერმანიის მოსახლეობის 11,2% იყვნენ.

წყარო: http://www.breitbart.com/london/2018/01/17/german-population-grew-2016-solely-due-mass-migration/