აშშ-ს შტატში განათლების დეპარტამენტის მიერ გამოცემული დოკუმენტი სკოლებს მოსწავლეებისთვის გენდერული იდეოლოგიის თავს მოხვევას აიძულებს

აშშ-ს შტატ მინესოტას განათლების დეპარტამენტის მიერ გამოცემული დოკუმენტი სკოლების მოსწავლეებს და მშობლებს თავს ახვევს გენდერულ იდეოლოგიას და ამტკიცებს, რომ ბიოლოგიური სქესი მეორეხარისხოვანია ადამიანის გენდერულ თვითაღქმასთან შედარებით.

დოკუმენტი სკოლებში ტრანსგენდერი ბავშვებისთვის მშვიდი და კომფორტული გარემოს შექმნის მიზანს ისახავს და უარყოფს ბიოლოგიაზე დაფუძნებულ ჩვეულ საზოგადოებრივ წარმოდგენას, რომ არსებობს მხოლოდ ორი სქესი, მამაკაცის და ქალის.

დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმძღვანელოს სკოლების თანამშრომლებისთვის და მოსწავლეებისთვის და ავალდებულებს მათ, გენდერულ იდეოლოგიასთან შესაბამისი შეხედულებების მიხედვით იმოქმედონ.

შტატის ბევრი მოსწავლის მშობელი უკმაყოფილოა დოკუმენტში წარმოდგენილი ახალი სასკოლო იდეოლოგიური პოლიტიკით. ისინი მიიჩნევენ, რომ დოკუმენტში გათვალისწინებული არ არის ნორმალური გენდერული იდენტობის მქონე ბავშვების ინტერესები, რომ დოკუმენტის პოზიცია არამეცნიერულია და გენდერის შესახებ ყალბ შეხედულებებს ამკვიდრებს.

წყარო: http://www.breitbart.com/big-government/2017/08/19/transgender-school-toolkit-forces-students-parents-accept-radical-gender-ideology/?utm_source=facebook&utm_medium=social