ავსტრია მიგრანტების შენახვაზე თითქმის იმდენივე თანხას ხარჯავს, რამდენსაც ჯარის შენახვაზე

ავსტრია მიგრანტების შენახვაზე თითქმის იმდენივე თანხას ხარჯავს, რამდენსაც ჯარის შენახვაზე. ქვეყნის ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, მხოლოდ მიმდინარე წელს ქვეყანამ მიგრანტებზე და დევნილებზე ჯამში 1,8 მილიარდი ევრო დახარჯა. იმავე პერიოდში ქვეყნის სამხედრო ხარჯებზე 1,9 მილიარდი ევრო წავიდა.

წყარო: https://voiceofeurope.com/2017/11/2426/#.Wf3bYMpMlU0.twitter